Professionals

De Cello-begeleiders bij Buiten Gewoon ondersteunen de hulpboeren om zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij. Door middel van herkenbare, zinvolle activiteiten ontwikkelen die daardoor vaardigheden, groeit hun zelfvertrouwen en wordt hun leefwereld vergroot. Ook stimuleren ze zoveel mogelijk mooie ontmoetingen tussen de hulpboeren en andere burgers.

De inhoud van het werk wordt in samenspraak bepaald: met de hulpboer, zijn ouders en de begeleider van Cello. Uitgangspunt is steeds de wensen en mogelijkheden van de hulpboer.

Meer weten over werken bij Cello? Ga dan naar www.werkenbijcello.nl