NLdoet

30 jongeren van het Ds. Piersoncollege uit ’s Hertogenbosch kwamen ons die dag helpen. Er waren heel veel klussen die werden opgepakt. Zo werden er twee sleuven gegraven voor de beregening in de pluktiuin, er werden stoeptegels gesjouwd naar de ruif in een van de weides, boomstammen gesjouwd voor een klimtoestel voor de geiten, bestraat rond de voliere, bomen geplant en picknicksets geschuurd. Samen met enkele van onze vaste vrijwilligers, werd er héél hard gewerkt en ook de catering liep geweldig.
Onze hulpboeren hielpen waar mogelijk mee. Mede dankzij het stralende lente-weer werd het een zeer geslaagde dag!