Leontien Jacobse

Vanaf de opening van de boerderij in 2011, werk ik als persoonlijk begeleidster, met ontzettend veel plezier samen met collega’s, hulpboeren en vrijwilligers op het terrein van werkboerderij Buiten Gewoon. Mét elkaar doen we ons best om deze werkplek tot een mooie (werk)plek te maken waar iedereen kan genieten en werken aan hetgeen hem/ haar vreugde brengt.
Het werken op een boerderij biedt een divers pakket aan werkzaamheden waarbij we meebewegen met de seizoenen.
De sfeer is bijzonder goed en pas dan kun je als hulpboer, nieuwe dingen leren en jezelf ontwikkelen. We zijn altijd “in beweging” en er zijn nog veel plannen die we willen realiseren. We proberen te participeren in de wijk en het dorp en daar dragen onze georganiseerde activiteiten en onze verkoop aan bij. Komt u gerust eens bij ons een kijkje nemen, u bent altijd van harte welkom!

Leontien Jacobse