De stichting Buiten Gewoon

De stichting Buiten Gewoon heeft in 2002 het initiatief genomen voor een realisatie van een woon- en werkboerderij in Berlicum.
Zij heeft hiervoor in 2006 een locatie gevonden aan de Beekstraat in Berlicum.
Deze locatie is bijna 3 ha groot, waar 10 woningen en algemene ruimtes voor bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn gerealiseerd (juni 2011).
Hiernaast zijn er een werkschuur, kas en dierenverblijf voor dagbesteding gerealiseerd.
www.buitengewoon.org