Dank!

Buiten Gewoon heeft heel veel te danken aan lieve betrokken mensen, verenigingen, bedrijven en goede doelenorganisaties. Door hun gulle bijdragen is de werkboerderij geworden tot wat die nu is: een fijne ontmoetingsplek in Berlicum, een mooie werkplek voor mensen met een beperking.

Dank daarvoor!

Wij zijn enorm blij met alle (financiële en materiele) steun van deze mensen, bedrijven, goededoelenorganisaties en stichtingen.