Cello en de visie op dagbesteding

Cello vindt het belangrijk dat je werk kunt doen wat je leuk vindt en dat bij je past. We stemmen de activiteiten en werkzaamheden af op de persoonlijke wensen en behoeftes. Als er naast een verstandelijke beperking ook een lichamelijke beperking of een aan autisme verwante stoornis is, dan zijn speciale vormen van dagbesteding. Ook ouderen kunnen gebruik maken van een aangepast aanbod.
De cliënt voor wie wij dagbesteding organiseren, heeft plezier in zijn “werk” met behoud van zijn/haar eigenheid.
Medewerkers accepteren en gaan uit van de mogelijkheden van cliënten en zijn regelmatig in gesprek met cliënten over de ervaren kwaliteit van het “werk”.
De levenssferen dagbesteding/werk, wonen en vrije tijd voor cliënten te onderscheiden zijn.
We beschouwen het vermengen van levenssferen op een plek als een uitzondering die soms noodzakelijk is.
Dagbesteding/werk is volwaardig; het ondersteuningsplan is hierbij leidend.
In dialoog met professionals, cliënt en verwanten is afgesproken wat voor die cliënt volwaardig is in tijd en dagdelen met als maximum 10 dagdelen. Het meest passend qua vorm en afstand rekening houdend met kaders in het vervoer. Invulling van dagprogramma’s en de inhoud van de dagbesteding komt tot stand tussen de cliënt/verwant en de begeleider.
Dagbesteding/werk sluit aan bij de levensfase volwassen en ouderen.
Medewerkers hebben een respectvol volwassen attitude naar cliënten ook al hebben ze een lagere ontwikkelingsleeftijd. De vormgeving en omgeving van dagbesteding is respectvol en volwassen (dus niet kinderlijk) van uitstraling. Dagbesteding voor ouderen kent geen arbeidsgerichte invulling van activiteiten.
Dagbesteding/werk streeft naar emancipatie en ontwikkeling.
Medewerkers hebben aandacht voor de ontwikkeling van cliënten naar meer deelname aan maatschappelijk herkenbare activiteiten en deelname aan die maatschappij en is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, uitbreiding van de leefwereld en omgaan met omgeving en anderen.
Medewerkers hebben aandacht voor mogelijkheden en zullen cliënten stimuleren om meer zeggenschap te hebben (eigen regie) en keuzes te kunnen maken.
Dagbesteding/werk is gericht op zichtbaarheid van cliënten in de samenleving en herkenbaarheid binnen de samenleving.
Dagbesteding streeft naar werkplekken die zichtbaar en herkenbaar zijn in de maatschappij zodat ontmoetingen met anderen op een natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden.
Dagbesteding/werk heeft een dynamisch aanbod met differentiatie en keuzemogelijkheden voor cliënten.
Dagbesteding blijft nieuwe en andere werkplekken ontwikkelen en zorgt voor verschillende vormen van aanbod in omgeving en werksoort.
Dagbesteding/werk is goed verspreid over de regio en waar nodig gespecialiseerd.
Zoveel als mogelijk houdt dagbesteding rekening met de woon-werkafstand en zal verschillende werksoorten op diverse locaties aanbieden. Dagbesteding die vanwege de cliënt een specifieke omgeving vraagt in ADL zorg of ondersteuning wordt dicht bij de terreinvoorzieningen aangeboden.