Actie voor Sint Maarten

Ook wij- hulpboeren van werkboerderij Buiten Gewoon- droegen op 15 september ons steentje bij aan de landelijke actiedag voor Sint Maarten.
Met een kar vol Berlicumse druiven trokken we de wijk in. Bij elke deur werd aangebeld. Er werd geweldig goed verkocht. Bij aankomst op de boerderij werd het geld geteld: €214,75! Dit geweldige bedrag werd telefonisch doorgegeven aan het Rode Kruis. We zijn erg trot op deze fantastische opbrengst!